Közösségi oldal ajánlat

Utolsó kommentek

Naptár

május 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Vallási sapkaperverzió

2013.05.19. 15:47 Landdie

A halfejű pápáktól a csónakorcájú kardinálisokon át a mediterrán kucsmaviselőkig

Bizonyára sokan elgondolkoztak már azon, hogy mind az egyházi elöljárók, mind a hívők miért hordanak fejfedőt, amikor elképesztő a meleg, nincs a közelben uszoda vagy strand, esetleg éppen nincs farsang. A judeo-keresztény valláskörben központi téma a víz, legyen az Özönvíz, szenteltvíz, keresztvíz, szétválasztódó Vörös-tenger vagy Jordán folyó. Kutatásaim során megállapítottam, hogy a vízi perverzió különböző megnyilvánulásai mélyen beívódtak azokba az elmékbe, melyek burkolata fölött ott díszlik a szimbólumként szolgáló fejfedő.

Az első képen II.Hydrophobian pápa látható, aki Jónás prófétát tartotta példaképének. A Kru.611-ben uralkodó egyházfő többször próbált különböző halakba bújni, ám kísérletei nem jártak túl sok sikerrel. A klérus viszont meglátta Hydrophobian pápa nemes küzdelmét és igyekezetét a Sátánnal vívott küzdelemben. A kor neves római bíborosa, Boldog Delphinea a Pater in Piscis orexis Dei című művében leírta a nevezett pápa küzdelmét és vezekelését. II. Hydrophobian utolsó vezeklése egy nagy fehér cápába hatolás volt. Az Úr mártírjaként meghalt pápa boldoggá avatása 1312-ben történt, a pápák a jelenben is őrzik emlékét, amikor vizes dolgokra gondolva felöltik a hal alakú süvegüket.

tovább »

Bibliaismereti teszt

2011.12.26. 16:17 Landdie

 

kezdőknek és halandóknak 1.rész

 Milyen szövetség féleség készül ezen állat egyes részeiből?

1.Kitől származik az alábbi idézet? „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.”
A,- Jézus Krisztustól
B,- Ádám mondta Évának, mert akkor még kevés volt az ellentmondás.
C,- A Sátán, hiszen az mindig az Igével jön.

PUNKOSD

2011.06.12. 17:32 Landdie

Nem Pünkösd, PUNKOSD! TARAJanus császár és PunkDora szelencéje.

Sajnos sokan összekeverik Pünkösdöt az ős punk ünneppel, a Punkosddal. Punkosd nem más, mint a punk hitvallás szent taraj ünnepe. Az elmúlt évszázadokban, évezredekben számtalan művészeti alkotás keletkezett, melyek puszta léte alátámasztja a tarajizmust és a punkosdságot. Az első lényegre törő bizonyíték a Krisztus utáni első és második század fordulóján uralkodó Tarajanus császár ezüst dénárján látható. Róma császárának fején jól látható a fejpánt mögül előbúvó tarajsor.

Ám, nem Tarajanus volt az első punkosdi, hiszen a császár nem volt különösebben járatos a feltalálás tudományában. Az uralkodó a görög mitológiából merített. A császár Dácia elfoglalása előtt álmot látott, melyben egy hosszú hajú nő kinyitott egy szelencét és azon nyomban égnek állt az összes haja. Álmában hangot hallott, mely azt mondta neki,:” Ebben a jelben győzni fogsz!”. Tarajanus rögtön felismerte, hogy Zeusz üzent neki és az álomban szereplő nő nem más mint Punk Dóra és az Ő szelencéje. A római légiók a császár utasítására azonnal ismételten használni kezdték a tarajos sisakot, hiszen közeledett a háború és már kevés volt az idő, hogy a katonák hosszú hajat növesztve égnek álló hajjal küzdhessenek. Tarajanus bölcsen cselekedett és győzött.

A Transzformátus Egyház első könyve

2011.05.28. 07:31 Landdie

És kezdetben volt vala a Semmi, amely önnön képmására megteremtette az Istent. Telt múlt volna az idő, de sajnos az még nem létezett. A mindenható Úl egy végtelenül rövid pillanat magányában azonnal észrevette, hogy csak ketten vannak, így gyors helyzetfelmérés után megteremtette az első napot. Sokáig nem történt semmi, így létrehozta a második napot. A harmadik nap már magától jött el, pontosan annyi idő múlva, amennyi az első és a második nap között eltelt. Az idő értelmet nyert, így az Úl, a Semmi és az idő hármasban várták a további fejleményeket. Nagyon sok-sok nap telt el így és az Isten úgy döntött megkérdezi a Semmitől, mi a véleménye a dolgok menetéről, de sajnos nem kapott választ. Hiába kérlelte, hogy adjon tanácsot, az nem válaszolt neki akkoriban, sőt később sem, soha. Az Úl ezen szófukarság miatt nagyon meggyűlölte a Semmit és megfogadta nem egyszer, nem kétszer, hogy a bosszúállás istene lesz, ám nem tudott mit kezdeni megfoghatatlan ellenfelével, így olyan dolgokat kellett teremtenie melyek alkalmasak az őt teremtő Semmi megleckéztetésére.

 Értelmét vesztett gondolat azon töprengeni, hogy milyen módon indult a hadjárat. Egy bizonyos, az Úl visszament az önmaga által teremtett időben egészen az első napig és kiáltott vala:

- Vagyok aki vagyok! Van ami van és lesz ami lesz!

Puncius Pinátus a kamuzsálemi helytartónő

2009.02.03. 18:47 Landdie

A Hölgy, Márió és messiáslányuk legendája a kacsanoni Herédes király birodalmában

Réges régen, a hatalmas Itália fényességes uralkodója megelégelte, hogy egy távoli tartományban eluralkodott a káosz. A provinciát, hol egyetlen helytartó sem tudott rendet tenni, emberemlékezet óta Kacsanonnak hívták. A bájos Valeria Anus sem volt képes a rend megvalósítására, ezért Tiberesia császárnő úgy döntött, a legtalpraesettebb leányt küldi Kacsanonba, aki nem volt más, mint Puncius Pinátus.

A provincia fővárosában Kamuzsálemben trónolt Herédes, a kacsanoniak hermafrodita királya, aki bensőséges viszonyt alakított ki Valeria Anus-szal és nagyon bánkódott a leváltása miatt. A hímnős uralkodó nagyon izgatottan várta Pinátust, hiszen a leendő helytartónő szépségéről és bujaságáról sokat hallott az elmúlt hónapok során.
 
Puncius Pinátus, miután komoly incselkedést folytatott a második légió, negyedik kohorszának minden harmadik tagjával, kielégülten vetette meg lábait Kamuzsálem kikötőjében. Bejárta az egész várost és végignézett az adózni nem szerető népségen, majd útját Herédes palotája felé vette.
 
 Kacsanon királya díszes palotájában fogadta az érkező helytartónőt, aki azonnal igencsak megtetszett neki. Az esti pazar lakomát hosszú beszélgetés követte, mely a provincia gondjairól, problémáiról szólt.
Puncius feltette az első érdemi kérdést:
- A császárnő elégedetlen, mert a nép nem fizeti rendesen az adót. Mi az oka ennek, kedves Herédes király?
Kacsanon ura megigazgatta kebleit, majd intett az egyik szolgálónak, hogy hozzon bort.
- Nehéz helyzetben vagyunk, mert az emberek unják a régi dolgokat ész új vallásznak hódolnak. Már jó néhány éve okítja itt egy harmincévesz nő az embereket. Tegnap a hegyről szónokolt a szivatag szélén és különösz dolgokat mondott, mint például: „ Az Anya küldött engemet tihozzátok” meg „ Ne szolgálj mász isztent csak a te Hölgyedet” aztán meg „Vannak magok melyek a sziklára hullanak ész nem kelnek ki”.    
Pinátust meglepte az uralkodó rendkívüli pöszesége.
- És? Ez nem mentesít az adófizetés alól! Herédes köhhintett, majd megvakarta a micsodáját.

Ökomenővé lett Csobánka második küzdelme a Sátánnal

2009.01.22. 21:26 Landdie

Küzdjünk együtt Gyércsók József puszintológussal és Dr.Aloe Vera asztrocsekkjeivel Lucifer ellen!

 


Október 26.-a reggele mozgalmasan indult a Sümeglipóti Elmegyógyintézet őrei számára. K.István és B.Tibor őrök reggel öt órakor vették észre, hogy a negyvenhetes elkülönítő falát kirágták. A példa nélküli szökés felfedezői különös látványnak lehettek szemtanúi. Az elkülönítő gumifalát egy hatvan centis kör alakú részen kitépték kirágták. A burkolat mögötti téglafalat egy nagy flakon salétromsavval szétmaratta valaki. Ez a betegszökési eset példátlan a gyógyászati kriminalisztika történetében. A beteg naplóját a szobájában megtalálták, benne egy foggal és néhány körömdarabbal.

CSOBÁNKA NAPLÓJA

 Október 7.

Az elmúlt hónapokban sokat imádkoztam Istenhez és bújtam a szent könyveket. A pozitív gondolkodás járta át teljes szellememet és tudtam, hogy az áldás nem maradhat el. Az egyik reggelen, lakásom szobájában hirtelen rezegni kezdett a rózsafüzérbe foglalt tulipánmintás ametiszt. Ez még csak az első jel volt, hiszen miután gyorsan elővettem az angyalmintás répaingámat, láttam, hogy az erősen a keleti fal ablaka felé leng! Tudtam, hogy az Isten valamit közölni akar velem. Jégveréshez hasonló hangok érkeztek hozzám az ablak irányából. A szívem hevesen dobogni kezdett, amikor megpillantottam a vakító fényben zörgető Balkánigerlielt, a szárnyas angyalok legkisebbikét. Zörgessetek és megnyittatik néktek suhant át a gondolat agyamban. Gyorsan odasiettem és kitártam az ablakot. Az angyal rám mosolygott, azután kivettem egy pergamen lapot a fogai közül. Ezután az angyal gyorsan falni kezdte a napraforgót az ablakpárkányról. Micsoda hála volt a szemeiben. A könnyeimmel küszködtem meghatottságomban, azután a pergamenre pillantottam. Először nem akartam hinni a szememnek. A papiroson egy nagy zöld növényt pillantottam meg, alatta a Forever Lieing Pro-Duck felirat. Gyorsan fellapoztam az angol szótáramat, hogy mit is jelenthet ez. Megtaláltam. Örök Hazugság a Kacsákért. Hamarosan kiderült, hogy az Isten, angyalával konkrét dolgot közölt, hiszen egy kiválasztott vállalatot jelölt meg számomra, ahol az Ő akaratát beteljesíthetem.

Ökumené Kavarós Csobánka és az Antikrisztus

2009.01.16. 19:34 Landdie

A skizofrénia metamorfózisa

 

Ökume Józsefné elégedetten nézett szét a Sixtysixth Sixtusról elnevezett csarnokban összegyűlt harmincezres tömegen. Az örömittas nép mosolyogva tapsolt, sokan integettek, egymást ölelve puszikákat leheltek szellemi vezetőjük irányába, többen annyira kacagtak, hogy szemükből örömkönnyek potyogtak. Kavarós Csobánka boldogan integetett a kezében tartott apró szerelmi lepellel, melynek bugyraiból elő-előbukkant Moneytwo, az Ölelő Egyház kétdolláros pénzistenének indiános arca. A szónok átölelte a mikrofonállvány jobbján felállított Szent Jozefína szobrot, majd a túloldalon magasodó Hathor tehénisten oldalát kulcsolta át kezeivel, aztán könnyeit törölgetve akkor szólalt meg, amikor a tömeg zsivaja alább hagyott.

- Kedves szeretteim, örömmel hozom tudtotokra, hogy a Bölcsjóság Igazságának Egyháza ismét együtt van! Szeressétek egymást! Külön kö…

A tapsvihar és az ujjongás elnyomta Csobánka szavait, aki néhány pillanat múlva meghatódott hangon folytatta.:

- Külön köszöntöm a Nemespétersomlói ölelőket, akik Szlovákiából jöttek el szeretetnapi összejövetelünkre! Köszönettel tartozom az Atlantisz Szárnyatlan Angyalai közösségnek, hogy biztosította számunkra a lelkes hívek áldásos munkája során felépített sportcsarnokot!
Most pedig mindenki ölelje meg, a mellette állót!

Néhány másodperc ölelkezés után a mosolygó szónok folytatta.

- Látjátok, milyen szép dolog a szeretetteljes ölelés! Ilyen kis idő alatt harmincezren öleltétek át a másikat és harmincezren öleltek vissza benneteket!

Ugye te is hallottál SZOTJOLA és GOMOLJA városáról?

2009.01.06. 23:02 Landdie

Mit hághattunk meg a Tízparancsolat előtti időkben? Angyalszex! Bűn! Halál! Sóbálvány! Hághatunk-e Lót és Pónit? 

 

„Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”

És azokban az időkben megszülettek az Istennek unokái. Voltak köztük olyanok, kiknek később csak a válláig ért a hamarosan bekövetkező Özönvíz. Akadtak lábaskígyók, kik megkapaszkodtak vala az uszadékokon és lesték a víz alatt, merre lehet egy-egy fékezett habzású hableány testvérük. Isten unokáinak emléke fennmaradt a nagy Szent Könyvben, melynek bötűit talán még Ádám atya kezdte vízhatlan papiruszra vetni és Noé folytatott, megvilágosulva életének középső évszázadaiban.
Szó mi szó, a víznek özöne elvonult és pontosan oda ment vissza, ahonnét előjött. Az öreg Noé hamarosan nekilátott, hogy kitanulja a kőmíves mesterséget. Alig telt el száznyolcvan esztendő, és az öreg úgy dobálta a köveket a szintén mesteremberré lett ükunokáinak, hogy öröm volt azt nézni. Tanakodott a sokasodó nép, hogy mi is legyen a város neve, mely az első a nagy víz levonulása óta. Választásuk nagyon bölcs volt. Noé egy reggelen összehívta a népet és mondotta nékik.:
- Legyen ezen város neve mostantól Kamuzsálem!
És úgy lőn.
Hamarosan a sokasodó szépapák dédunokáinak ükgyermekei számlálgatták, ki a legnagyobb kort megélt atya. A kamuzsálemi kort elérők közt a leginkább agg hatszor kilenc évet élt tizennyolcszor számlálva.
A bizakodás hite kitöltetett! A Sátán jól tudta, hogy az emberek belekeverednek majd az ostoba irományuk mondanivalójába, mely mondanivalót az írástudóvá vált Ádám ősatya foglalt írásba.

„Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.”

Szotjola és Gomolja története

Az Özönvíz levonulása után következő nemzedékek mindent elkövettek, hogy beteljesítsék az Úr akaratát. A hitbuzgó vének és ük-ük ifjak lelkesen tanulmányozták Jahve kinyilatkoztatásait. Noé elhunyta után Kamuzsálem trónjára Nethán Gonorrhoea partyáka került. A háromszor huszonkétszer tizenegy éves agg vezető hamar rádöbbent, hogy nem kellő a szaporodás mértéke, hiszen egy-egy család létező tagjainak száma alig-alig éri el a négyezret. Nem volt mit tenni, kutatni kellett a szentírást, hiszen ahogy Isten fiai keresték a szaporodás lehetőségeit az emberek között, úgy az embereknek is keresniük kell a módot az isteni parancs beteljesítése végett. Az öreg Nethán hamar meghatározta az első lépést, a kivándorlást Kamuzsálemből. Így születtek meg az új városok: Szotjola és Gomolja.

Szotjolában, a városban, mely a növények termesztéséről volt híres, ott háltak az emberek répával és retekkel, hintették magjukat, mint a napraforgó egy őszi délutánon, meghágták a lukas kókuszdiót és ananásznak pikkelyei közt élvezkedtek, sőt, kik a bátor szaporítók áldása alatt voltak, azok bizony ráfanyalodtak a kaktuszra is.
Gomoljában az állattenyésztés dívott, ezért ott az emberek kecskékkel, juhokkal és krokodilokkal háltak, bár sosem hágtak meg Pónit és sosem hágtak meg Lót.

A Fridzsláda igaz története

2009.01.01. 11:34 Landdie

Jaj néktek, ha eljön Nyihova Mikulásevics!
"Blájen után szabadon" 
Biztosan sokan ismeritek a legendákat Holle Anyóról, Aladdin skodalámpájáról, és talán Ehunról is hallottatok már.

Volt egyszer egy isten, úgy hívták, Nyihova Mikulásevics. Kiválasztotta népét, választása az ős-morvszlákokra esett. Történt, hogy a nyolcadik napon Nyihova Mikulásevics megteremtette a Szent-Jégkorszakot, így rút idők jártak ekkor a Kárpátovok hegyeinek déli lankáin is. Az ős-morvszlákok a fagy mínusz-fokságában tengették életüket, a borzalmas hideget rajtuk kívül csak az ellenálló állatfajok tudták elviselni. A fagy genetikailag torzította az osztatlan patás, melegbekérődző barmaikat, melyeket az ősmorvszlák nyelv csak rémszarvasként emlegetett. Ehun a nép egyszerű pásztora a hegy lankáin legeltette a rémes külsejű jószágait, amikor jeges orcája felvidult, hiszen meglátott a domboldalban egy nagy bokor hóvirágot. Sietett és hosszan legyezte a növényeket addig, amíg azok teljesen el nem száradtak. Ehun fújta is a hóvirágot, hogy segítse a száradást, de mikor már száraznak tűntek a szárak, a hóvirágok maguktól meggyulladtak. A pásztor riadtan hátrahőkölt, majd a lehetetlenül nagy lángokba bámulva morogta.

- Mi az iste…-

Nem tudta befejezni, mert a lángokból hang tört elő.

- Ehun szólítalak téged Ehun. Én vagyok a te istened, Nyihova Mikulásevics!-

A pásztor a hóba vetette magát, majd riadtan motyogta.

- Ehun vagyok.-

A lángok felszítódtak, majd a hang ismét megszólalt.

- Tudom, hogy így hívnak Ehun. Parancsot adok néked, hogy megszabadulj népeddel a fagy mínuszfokságából! Elsőként adok néked kilenc parancsolatot, melyet ráírsz a tábla szalonnákra, mit most néked adok. Itt van néked egy hajsütővas, mellyel beleírod a szalonnába parancsaim!

KI VOLT KÁIN ANYÓSA?

2008.12.17. 18:16 Landdie

Káin megölte Ábelt, így lettek az emberek immáron négyből hárommá....

 

Volt egyszer egy Ádám és egy Éva, akik a Paradicsomban éltek és abszolút nem tudták megkülönböztetni a jót és a gonoszt. Az Úr, aki őket teremtette nem is nagyon akarta, hogy megszerezzék ezt a tudást tiltott gyümölcs formájában, viszont a sátánkígyó az rábírta a párt, hogy bűnbe essenek. Az eredendő bűn következménye lett Ádám és Éva kiűzetése a bolygóra, melynek az idők során a Föld nevet adták. Megkezdődött a sokasodás-szaporodás, hiszen az első és egyetlen teremtett emberpárnak gyermekei születtek, Káin és Ábel. Így lettek hát immáron kettőből néggyé. Az utódok, már nem ettek a jó és gonosz tudásának fájáról, hiszen Ádám nem hozott magával különleges gyümölcsöt az elemózsiás táskájában, így Káin és Ábel nem tudta megkülönböztetni egymástól e két alapvető fogalmat.

Az első emberpár gyermekei a mezőn sétálgattak, amikor különös dolog történt. Káint valami elemi borzongás és indulat kerítette hatalmába. Farkasszemet nézett Ábellel, rettenetes grimaszt vágott, majd lendületbe hozta a kapáját. Ábel mosolyogva nézett bátyjára, hiszen nem tudta, hogy mi a különbség a jó és a gonosz között, a halálfélelmet meg végképp nem ismerte, mert addig még senkit nem öltek meg az emberiség történelmének e korai szakaszában. A kapa belevágódott Ábel fejébe, aki azonnal meghalt. Így lettek az emberek immáron négyből hárommá.

Az Úr rettenetesen megdühödött és szólt Káinhoz.:
-  Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Megbélyegezlek Káin, hogy senki meg ne öljön, ki rád talál!

A bűnös fiú elbujdosott, kelet felé vette útját, bőven volt ideje gondolkodni. Azt még nem tudta, hogy mihez fog kezdeni, de az Úr világosan megmondta, hogy mivel nem érdemes foglalkoznia.

Uzsorant Hitelintézet

2008.12.06. 19:03 Landdie

Valahol Mazochországon 2011-ben


A nyugdíjas nénike kiemelte a postaládából a szórólapokat. Mást nem is nagyon találhatott volna a ládikóban, hiszen nem volt senkije, gyermekei és férje régen az Unió úti temetőben várta, hogy megváltsa valaki az alacsony rezsijű bérleményt. Kati néni lassan megindult felfelé a fagyrepesztette lépcsőkön a festéket húsz éve nem látott bejárati ajtóhoz, közben sorra nézegette a bedobált küldeményeket. Egyetlen társa, Bodri hevesen csóválta farkát, kettőt vakkantott, aztán elszaladt a kertbe, amikor gazdája mögött bezárult az ajtó. Letette a konyhaasztalra a papírokat és amikor előbukkant egy sárga befizetési csekk az egyik boríték celofánablaka mögül, heves szívdobogás kerítette hatalmába. Az asztalfiókban lévő szemüvegéért nyúlt, majd halkan motyogta:

- Jaj Istenem, mi lehet ez? A vizet, villanyt befizettem, más már nem jöhet…
A néni felvette a szemüvegét, kibontotta a borítékot, aztán olvasni kezdett.


- Ingatlan Konvergencia Hatóság  - ez meg mi a fene? –
Tovább olvasott.


- Tisztelt özv. Kovács Rudolfné! Tájékoztatjuk, hogy a 2009 évi 77. Törvény értelmében, nyolc napon belül köteles befizetni a 2010 évi ingatlanadót, amely az ön ingatlanértékeinek  két százaléka. Az Ingatlan Konvergencia Hatóság megállapította, hogy ön 5 650 000- ( ötmillió hatszázötvenezer) forint értékű ingatlant birtokol. Az I.K.H. 2010/8499. sz. ügyviteli számla alapján önnek száztizenháromezer forintot kell megfizetnie a mellékelt csekken. Tisztelettel…   

Túléli-e a Sátán a Világvégét?

2008.11.27. 11:18 Landdie

A lávatavi kétszersült Sátántól a halál megöléséig. Kötik-e saját szavai a Biblia ihletőjét? Juthat-e Mennybe a Sátán, ha minden más megsemmisül?Jelenések könyve 20.10” És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.”


Nem sokkal a végtelen vége előtt, amikor földi emberek már réges-rég nem léteztek, történt egy mennyvilágos szombati reggelen, délelőtt kilenc órakor, hogy megcsikordult a Mennyország kettős szárnyú kapuja. A bejáratot rég nem zárták, hiszen ki is jöhetett volna be e limitált férőhelyű túlvilágszegmensbe, amikor már nem létezett sem a Pokol, sem a Föld, pusztán csak a rettenetes kénköves lávató és a mennyeknek birodalma.

Rút karmok feszültek a nyomásnak engedő ajtótábláknak. A csikorgó hangok megzavarták a bejárat közelében daloló kerub Urat dicsőítő énekét, így a kis szárnyas lény utolsó fals hangja visszhangtalanul elillant Jehova birodalmának levegőjében. A kitáruló kapu mögött fertelmes lény tűnt elő, akkora, hogy be kellett húznia a nyakát, hogy beférhessen. A korábban éneklő kerub rémült szárnycsapásokkal távolodott a bejárattól a Mennyország belseje felé, hátrapillantva látta az érkező teremtmény szenesre pörkölődött koromfekete tollait. Kár volt lelassítania, mert utolérte valami soha nem ismert kénköves bűz.

A hatalmas, tízszarvú lény gyorsan szedte pikkelyes lábait az égi Jeruzsálem padlózatán. Az üdvözült emberek tapssal és hallelúja kiáltásokkal köszöntötték az érkezőt. Többen megszólították a hatalmas alakot.
- Helló! Mr.Brown vagyok a néhai Salt Lake City-ből. Amerikából érkeztél te is, keresztény testvérem?
A Menny legújabb lakója ügyet sem vetett rá, a következő megszólítóját pedig egyszerűen átlépte. Ez a második ember nagyot csettintett jobbjával és a távolodó alak után kiabált, odavonzva a többiek figyelmét.
- Tudtam! Tudtam! Évszázadokig számoltam! Egy ember még hiányzott! Ő a száznegyvennégyezredik, ki üdvözülhet! (1.) Teljes a létszám! Hallelúja!
Ahogy az üszkös teremtmény egyre beljebb jutott a Mennyország közepe felé, megsuhintotta égett tollas szárnyait, a bűz megcsapta az üdvözültek arcát. A csodálkozó mennybéli tömegben az egyik férfi megbökte a mellette álló nő vállát.
- Te! Ez nem a Sátán?
A lány mosolyogva tekintett mennybelijére.
- És? Ha megbánta bűneit, és hiszi hogy Jézus Krisztus megváltotta őt a vérével, akkor mi a gond? Nagy az Úr kegyelme! (2.)

Sátán és Gábriel eszmecseréje Armageddon előtt

2008.11.21. 17:45 Landdie

A Biblia köti saját istenének kezét...

Gábriel arkangyal szélvészként zúgott a második mennyországnak is nevezett Pokol felé, melynek kapuját elállták a gonosz angyalok, démonok és olyan fertelmes teremtmények, melyeket talán még Ezékiel próféta sem tudott volna kellő szakszerűséggel körülírni az emberiség érdeklődést mutató egyedei számára. Az arkangyal hófehér szárnyait kiterjesztette, hiszen sem lég, sem lélekellenállás nem volt megtapasztalható az emberek által sosem ismert világ ezen részében. Gábriel nagyon megdöbbent, amikor a Pokol kapujában egy lángoló csipkebokorból kilépő feketeséget látott. Zavarában meghajolt, majd közelebb érve a bokorhoz, meglátta a Sátánt és a gúnyosan kacagó alattvalóit.


- Gábriel! A nagy, hatalmas Gábriel! Talán akkor láttalak utoljára, amikor Sámsont próbáltam lebeszélni, hogy egy szamárálkapoccsal megöljön ezer filiszteust. (1.)

Az angyal a Pokol urának gyűlöletes szemébe nézett, aztán ökölbe szorította szárnyait.

- Gonosz Sátán! Te, aki kezdetektől fogva gonosz vagy, emberölő, a kénköves lávatóban fogod végezni az idők végezetekor! Az igaz Isten, az Úr Jézus vére elmossa majd a jókedvedet!

A Sátán ismét röhögni kezdett, amikor válaszolt, a síron túli kacagás átterjedt a többi pokolbéli szörnyetegre.

- Én vagyok az emberölő? Aztán tudod-é, te angyal, hogy melyikünk ölt meg több embert, Én, vagy Jehova? Na de hagyjuk a protokollt. Miféle szél vagy szellem hozott ide Gábriel és miért?

Az arkangyal állta a Sátán tekintetét, bátran mondta a szemébe.

- Itt az idő, hogy Fenevad képében eljöjj a Földre és végrehajtsd az Isten kinyilatkoztatását!

A gonosz angyalok görcsösen röhögtek, Leviathan, a kígyószörny összetekeredve, kacagó szisszeneteket árasztott magából, a Sátán pedig végighúzta karmos kezeit maga előtt.

- Hülye vagy te Gábriel. Csak nem képzeled, hogy bármiféle érdekem is fűződne ahhoz, hogy siettessem a világvége eljövetelét?!

Mese a rendőri erő-szak-máról

2008.11.19. 16:30 Landdie

Valóban rendőrök tutujgatták meg E.Piroskát? A "Zs" ügy paródiája.

Péternyi Gergő főkapitány felnézett Sherlock Holmesra, majd összevonta szemöldökét. Nem akarta elhinni, amit az imént hallott.
- Micsodaa? Aladdin főtörzsőrmester, Ali Baba tizedes és Dr.Justice megerőszakolták Piroskát? És ott volt Innocenti József bíboros úr is? Lehetetlen…


Sherlock hevesen bólogatott, közben többször beleszippantott a hasispipájába és megszólalt.
- Sajnos ez mind igaz, de Piroska is akarta az erőszakot!
A főkapitány kikerekedett szemekkel nézett, tekintetéből a jogos értetlenség sugárzott.
- Akarta az erőszakot? Ezt meg, hogy érti?
Holmes komótosan kifújta a füstöt egy mély szippantás után.
- Nevezett sértett, Erdőszéli Piroska a Rákóczi térről indult haza munka után, hajnali háromkor egy Persian Baghdad Cabrio típusú, vörös-fekete mintás repülőszőnyegen. A rendszámtábla korábban leesett a járműről, a forgalmi engedély pedig már lejárt.
-Folytassa!- sürgette Gergő.

Maszturbáló Júdástól a Szputnyikig - egyházi festmények visszasajátítása

2008.11.17. 18:23 Landdie

És adatott az embereknek a fékezett habzású vallási perverzió

A férfiak akik megtalálták az ételmintás tengeralattjárót - Peru, Cuzco katedrális

Ennek a festménynek vallási körök az "Utolsó vacsora" címet adták, pedig a  képnek semmi köze sincs a bibliai eseményhez. A mű címe sokkal inkább lehetne: „A férfiak, akik megtalálták az ételmintás tengeralattjárót”. A festő a Dél-Amerikában tomboló inkvizíció miatt próbálta utolsó vacsorának tűnő módon megfesteni a képet, azonban az valójában egy akkor ismeretlen, idegen tárgy megtalálását örökítette meg.

A festmény közepén jól látszik a sokak által asztalnak hitt ételmintás tengeralattjáró és annak vastag ablakkerete. A betört ablak síkjából kilóg a feldobott talpú idegen lény. A jármű felső részéből kiáll egy kehelynek álcázott periszkóp, melyet az áldozat élete utolsó pillanataiban a támadó felé forgatott.
Az alkotás másik központi alakja a bal kezében féltéglát tartó személy. A mellkason átvezető haránt vörös sáv arra utalhat, hogy a féltéglás férfi egy anyakönyvvezető. Ez természetesen nem így van, hiszen itt legfeljebb atya-kővezetésről beszélhetünk. A férfi jobbjával minden kétséget kizáróan mutatja, hogy kétszer dobott. A többiek csodálkozva bámulják a mesterdobót, kezüket összekulcsolva reménykednek benne, hogy az idegen lény nem fog feltámadni.